•  

    05431272040

  •  

    info@it.cmu.center

پشتیبانی

دانش نامه

اینترنت اینترنت

در این بخش سوالات متداولی که کاربران هنگام استفاده از سرویس اینترنت دانشگاه با آن مواجه می شوند پاسخ داده شده است.

پست الکترونیکی پست الکترونیکی

در این بخش به سوالات متداول کاربران در استفاده از سامانه پست الکترونیکی دانشگاه پاسخ داده شده است

تیکت های من

باید وارد حساب کاربری خود شوید تا به این قسمت دسترسی داشته باشید

برای ورود به حساب کاربری کلیک کنید

با ما در تماس باشید

05431272199